bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Witamy na stronie ...

Zapraszamy do zapoznania się z podstawowymi informacjami dotyczącymi działalności Instytutu Spraw Obywatelskich. Obowiązek prowadzenia BIP wynika z Ustawy o dostępie do informacji publicznej. Instytut w swoich działaniach dąży do zapewnienia przejrzystości i jawności działań publicznych. Prowadzenie BIP jest więc również sposobem na realizowanie naszych celów statutowych.

Zgodnie z zapisami Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) każda instytucja publiczna od Prezydenta RP do szkoły podstawowej i szpitala oraz spółki Skarbu Państwa (itd.) ma obowiązek publikacji w Internecie w ujednoliconej formie pewnych danych.

Zasady publikacji informacji w BIP regulują:

  • Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112 poz. 1198)
  • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (zmiana rozporządzenia z dnia 17 maja 2002 r. (Dz. U. Nr 67 poz. 619))
  • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

AktualnościOpublikował: Konrad Wójcik
Publikacja dnia: 13.10.2020
Podpisał: Konrad Wójcik
Dokument z dnia: 23.06.2015
Dokument oglądany razy: 126 279